Hospicjum św. Łazarza w Krakowie
 
 
Advertisement
| Poradnia Paliatywna | Hospicjum Domowe | Oddział Stacjonarny | Poradnia Obrzęku | Pomoc Psychologiczna | Wsparcie Osieroconych | Skierowanie |
Start
Opieka hospicyjna
O nas
Możesz nam pomóc
Wolontariat
Żonkilowe Szkoły
Klub dra J. Deszcza
Kursy, szkolenia
Kontakt
Konta Bankowe
Sprawozdanie
Granty 2014
- - - - - - -
Patient's admissions
Patientenaufnahme

polanadziei2008-gora-logo 
 

Towarzystwo
Przyjaciół Chorych
"Hospicjum
im. św. Łazarza"
ul. Fatimska 17
31-831 Kraków
KRS 0000048149
NIP 678 00 30 510
REGON 350552429 

 aukcja_ludzie
About us
 
 

 Hospicjum Domowe

W Hospicjum Domowym obejmuje się opieką chorych w terminalnej fazie choroby,  przebywających w swoich domach, w środowisku, które znają i gdzie czują się najlepiej. Zespół Hospicjum otacza jednocześnie opieką rodzinę chorego w trudnym okresie choroby, jak też osierocenia.

Czytaj całość…
 
Oddział Stacjonarny
Opieka na Oddziale Stacjonarnym
Oddział liczy 40 łóżek (w trzyosobowych klimatyzowanych pokojach z łazienką) oraz 1 łóżko w izolatce. Chorzy objęci są opieką przez interdyscyplinarny zespół pracowników medycznych (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, rehabilitantów, terapeuty zajęciowego i dietetyka), kapelana oraz wolontariuszy. Przyjętym chorym zapewnia się ciągłą opiekę lekarsko - pielęgniarską (w godzinach popołudniowych i nocnych lekarze dyżurują pod telefonem w gotowości do przyjazdu na wezwanie). Istnieje także, w miarę potrzeby możliwość konsultacji specjalistów z innych dziedzin medycyny (najczęściej chirurgii, dermatologii, laryngologii, onkologii lub psychiatrii), wykonywania niezbędnych badań dodatkowych i transportu medycznego. Bliskim chorych zapewnia się wsparcie w czasie choroby, jak też po śmierci pacjenta.
Czytaj całość…
 
Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia obejmuje chorych z zaawansowaną chorobą, potrzebujących konsultacji lekarza (udzielanych ambulatoryjnie lub w domu chorego, zwykle nie częściej niż raz w tygodniu) w celu opanowywania dokuczliwych objawów.

Czytaj całość…
 
Poradnia Leczenia Obrzęku Limfatycznego - zabiegi rehabilitacyjne nie są refundowane przez NFZ
Poradnia obejmuje fizjoterapią chorych z uszkodzeniem układu limfatycznego (chłonnego). Jest ono najczęściej konsekwencją leczenia choroby nowotworowej, infekcji i urazów. W konsekwencji powstaje obrzęk chłonny, który jest schorzeniem przewlekłym, wymagającym stosowania odpowiednich zabiegów fizjoterapeutycznych. Nie mniej ważna jest także konsekwencja i wytrwałość w przestrzeganiu otrzymanych zaleceń.

Poradnia nie obejmuje leczeniem chorych z obrzękami o innej przyczynie niż zastoinowa niewydolność chłonna, będących konsekwencją np. przewlekłej niewydolności żylnej, niewydolności serca, wątroby, nerek, itp.


Zasady rejestracji i kwalifikacji do leczenia

  • Pacjent może zarejestrować się osobiście lub, za pośrednictwem osoby trzeciej w Hospicjum w godz.: 800 - 1400. Możliwa jest także rejestracja drogą elektroniczną: sekretariat@hospicjum.org.
  • Rejestracja obejmuje dostarczenie dokumentacji medycznej, dotyczącej występującego obrzęku, wraz z wypełnionym wywiadem chorobowym (DRUK TUTAJ) [LINK do wywiadu chorobowego do kwalifikacji], na podstawie których dokonuje się wstępnej kwalifikacji do objęcia leczeniem.
  • Informacje o wyniku kwalifikacji można uzyskiwać w sekretariacie Hospicjum, w godz.: 800 - 1400, tel. 12 6414659.


Zasady terapii

Po wstępnym zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia, na pierwszej wizycie w tut. Poradni, fizjoterapeuta ustali wspólny plan postępowania, który może obejmować:
  • edukację w zakresie kompresjoterapii (bandażowania, noszenia produktów uciskowych)
  • dobór ćwiczeń fizycznych
  • fizjoterapię opartą na kompresjoterapii,
  • konsultacje oceniające efekty wprowadzonego postępowania.

Wskazane jest aby pacjent zgłaszał się do tut. Poradni razem z osobą uczącą się sposobu bandażowania – celem samodzielnego bandażowania w domu.

Osoby zakwalifikowane do terapii powinny zgłaszać się w luźnym ubraniu (zabandażowana kończyna ma znacznie większe wymiary) a w przypadku obrzęku kończyny dolnej – również z obuwiem o odpowiednio większym rozmiarze.

Zabiegi są finansowane wyłącznie ze środków TPCh Hospicjum im. św. Łazarza - dla chorych są one bezpłatne (z wyjątkiem ponoszonych przez pacjentów kosztów zakupu produktów uciskowych, które stanowią własność pacjenta).

Prosimy o wspieranie finansowe działalności Poradni.


Zasady refundacji wyrobów medycznych

Osoby z bardzo zaawansowanym obrzękiem, kończynami o nietypowym kształcie i wymiarach, które po terapii z użyciem bandaży będą wymagać refundowanych produktów uciskowych (płaskodzianych z krytym szwem), podlegają procedurze refundacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Pacjenci powinni w kolejności:
1. otrzymać zaświadczenie o przebytej rehabilitacji obrzęku limfatycznego i otrzymać receptę na refundowany produkt (np. w tut. Poradni),
2. ubiegać się o zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne od lekarza, specjalisty chirurgii naczyniowej, angiologia lub rehabilitacji medycznej,
3. z wypełnionym i podpisanym ww. zleceniem udać się do punktu (sklepu rehabilitacyjnego) oferującego odpowiednie produkty i mającego aktualną umowę z NFZ na ich realizację.

Istotne jest, aby czas od zakończenia rehabilitacji do uzyskania refundowanego produktu był jak najkrótszy (optymalnie do 1 tygodnia) – dlatego sugerujemy wcześniejsze zaplanowanie terminu konsultacji u ww. specjalisty w czasie odpowiadającym terminowi planowanej rehabilitacji.

Osoby z wyznaczonym terminem terapii, które z ważnych przyczyn nie zdołają ustalić terminu ww. konsultacji specjalisty proszone są o zgłoszenie tego faktu celem przełożenia rozpoczęcia rehabilitacji.

Orientacyjny koszt produktów uciskowych:
produkty do bandażowania jednej całej kończyny (jednorazowy zakup)  ~50-100 zł
produkty do bandażowania części jednej kończyny (jednorazowy zakup)  ~50 zł
standardowy produkt uciskowy k górnej (wymiana co 6-12 miesięcy)  ~120-500 zł
standardowy produkt uciskowy k dolnej (wymiana co 6-12 miesięcy)  ~120-300 zł
produkt uciskowy szyty na miarę bez refundacji NFZ ~400-1000 zł
zniżka refundacyjna(raz do roku) na produkt szyty na miarę do 70% ceny detalicznej.

aktualizacja 13 lutego 2020 r.
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
 
Pomoc Psychologiczna
Po zakończeniu leczenia przyczynowego i kwalifikacji chorego do opieki paliatywnej chory i jego rodzina zmagają się z trudnymi przeżyciami. Po objęciu opieką przez Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie mogą oni korzystać z pomocy psychologicznej, która polega na udzielaniu wsparcia emocjonalnego, przygotowywaniu do poważnych konsekwencji choroby oraz trosce o zapewnienie komfortu psychicznego.

Czytaj całość…
 
Zespół Wsparcia Osieroconych

Po stracie kogoś bliskiego osieroconych czekają szczególne zadania. Są nimi najpierw zaakceptowanie faktu, iż śmierć nastąpiła naprawdę, przyzwolenie sobie i innym na odczuwanie silnych emocji, a w przyszłości - przystosowanie się do życia bez zmarłej osoby i podjęcie nowych ról. Proces ten często bywa długotrwały i bolesny, przeniknięty poszukiwaniem odpowiedzi na trudne pytania.

Psychologowie z Hospicjum im. św. Łazarza zapraszają po mszy świętej w każdy ostatni piątek miesiąca na spotkanie i chwilę refleksji wszystkie osoby w żałobie, których bliscy byli pod opieką Hospicjum.

Czytaj całość…
 
Klub dr Jana Deszcza

W Hospicjum św. Łazarza" działa Klub dr Jana Deszcza. W zajęciach klubowych uczestniczą osoby samotne, wdowy i wdowcy, wolontariusze oraz przyjaciele i członkowie Towarzystwa.

Czytaj całość…
 
Konsultacje z medycyny paliatywnej dla lekarzy

Medycyna paliatywna jest najskuteczniejszym sposobem łagodzenia objawów u kresu życia. Lekarze prowadzący chorych w podstawowej opiece zdrowotnej i specjaliści w innych dziedzinach medycyny stają czasem przed problemem rozwiązania trudnych problemów pacjentów w stanie preterminalnym i terminalnym chorób.
 
Zachęcam Państwa do skorzystania z możliwości konsultacji chorego przez internet.
 
W tym celu proszę krótkie przedstawienie sytuacji klinicznej pacjenta i sformułowanie problemu do rozwiązania.
Na pytania oczekuję pod adresem mailowym: tomgr@mp.pl

dr Tomasz Grądalski, specjalista chorób wewnętrznych, medycyny paliatywnej i geriatrii.

 

Klauzula Informacyjna dla Pacjentów

 

Klauzula Informacyjna

dla Pacjentów

 
Komu pomaga Hospicjum?
Co jest celem opieki?
Kto ponosi koszty?
 
Jednostki Hospicjum

Konsultacje z medycyny paliatywnej dla lekarzy

Skierowanie do Hospicjum

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

bsi assurance mark iso 9001 keyb

 
 
 
 
   

Przebudowa Hospicjum

2009-2011

logo_malopolski wersja8

nsspr_wariant dodatkowy

unia

 

Hospicjum św. Łazarza

Gościmy

© 2020 Hospicjum św. Łazarza w Krakowie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.