Odwiedź nasz kanał FB

Odwiedziny pacjentów w Hospicjum Stacjonarnym
na podstawie zaleceń Ministerstwa Zdrowia z 14. 09. 2021 r – obowiązuje od 1. 10. 2021 r.

Zasady ogólne
• Odwiedziny organizowane są w liczbie i terminach zapobiegających gromadzeniu się osób w jednym miejscu i gwarantujących zapewnienie odpowiedniego nadzoru.
• Odwiedzający zobowiązani są do ograniczenia liczby przynoszonych ze sobą przedmiotów – nie ma możliwości bezpośredniego przekazania przynoszonych rzeczy choremu (konieczność dezynfekcji).
• Niezwłocznie po wejściu do budynku należy dokładnie zdezynfekować ręce i założyć otrzymany fartuch jednorazowy.
• Przez cały czas przebywania na terenie Hospicjum konieczne jest stosowanie maseczki chirurgicznej zasłaniającej usta i nos.
• Osoba odwiedzająca powinna unikać dotykania rękoma twarzy i założonej maski.
• Podczas wizyty należy unikać bardzo bliskiego kontaktu z pacjentem (np. przytulanie, pocałunki, itp.)
• Preferowaną formą odwiedzin są spotkania na zewnątrz budynku o ile pozwala na to stan chorego i warunki atmosferyczne.

Kategorie osób odwiedzających w zależności od ich statusu epidemicznego:
• odwiedzający „bezpieczni”, tj. osoby, które okazały dokument potwierdzający:
– przebyte szczepienie przeciwko COVID-19 (Certyfikat z Indywidualnego Konta Pacjenta – IKP),
– przebyte zachorowanie (Certyfikat Ozdrowieńca z IKP),
– ujemny wynik testu (PCR lub antygenowy) pobrany nie wcześniej niż 48h przed odwiedzinami,
• pozostałe osoby.

Odwiedzający „bezpieczni” mogą odwiedzać pacjentów Hospicjum, którzy są zaszczepieni lub są ozdrowieńcami w reżimie podstawowym:
• Jednoczasowo wizytę może składać 1-2 osoby bez objawów infekcji (m.in. katar, kaszel, gorączka, duszność, ból gardła).
• Czas trwania odwiedzin jest ograniczony do 30 min – wyjątek stanowią odwiedziny pożegnalne, przed spodziewaną śmiercią pacjenta.
• Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie jest możliwe po uprzednim dodatkowym umyciu lub zdezynfekowaniu przez nią rąk bezpośrednio przed tymi czynnościami.

Pozostałych odwiedzających obowiązuje dodatkowo wzmożony reżim sanitarny:
• Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo maksymalnie 1 osoba.
• Czas trwania każdych odwiedzin jest ograniczony do 15 min – wyjątek stanowią odwiedziny pożegnalne.
• W czasie wizyty konieczne jest zachowanie dystansu min. 1,5 m pomiędzy osobą odwiedzającą a odwiedzanym pacjentem (i innymi osobami przebywającymi w Hospicjum).
• Nie jest możliwe wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą.

Odwiedziny pacjentów niezaszczepionych i niebędących ozdrowieńcami
przez osoby odwiedzające niebędące „bezpiecznymi” są możliwe wyłącznie w ramach wizyt pożegnalnych.
W przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego i konieczności izolacji, pacjenci objęci będą dodatkowymi restrykcjami w zakresie odwiedzin.