Odwiedź nasz kanał FB

Misja i wartości

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza zostało powołane w 1981 roku do realizacji idei hospicyjnej, z którą mamy żyć i działać.
Hospicjum św. Łazarza wypełnia misję służenia choremu w ostatnich miesiącach, dniach, godzinach jego życia oraz wspierania rodziny chorego w trudnym okresie odchodzenia bliskiej osoby.

Powołany przez Towarzystwo podmiot leczniczy składający się z dwóch zakładów Hospicjum Stacjonarnego i Ośrodka Opieki Hospicyjnej, obejmując opieką medyczną, pielęgnacyjną, duchową, psychologiczną i socjalną chorego stara się czynić wszystko, aby mógł on żyć bez bólu, wśród bliskich i przyjaznych mu osób do naturalnej śmierci. W trosce o chorego jednoczy, w pełnieniu opieki, rodzinę, personel medyczny, wolontariuszy i jego przyjaciół. Opierając swoją działalność na wartościach chrześcijańskich niesie pomoc wszystkim ludziom, bez względu na wyznanie, poglądy, sytuację rodzinną czy materialną.

Skip to content