Odwiedź nasz kanał FB

Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia obejmuje opieką chorych z zaawansowaną chorobą, potrzebujących konsultacji lekarza (udzielanych ambulatoryjnie lub w domu chorego) w celu opanowania dokuczliwych objawów.

Do rejestracji chorego konieczne są:

  • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (skierowanie),
  • dostępne kopie dokumentacji medycznej.

Jeżeli pacjent posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jego kopię należy dołączyć do dokumentacji.
Zgłoszenia można dokonać:

  • osobiście – od pon. do pt. w godz. 8.00 – 14.00, ul. Fatimska 17 w Krakowie,
  • przesyłając ww. dokumenty na nr faksu 12 641 46 59 lub adres mailowy sekretariat@hospicjum.org

Skierowanie powinno być wystawione przez lekarza, w oparciu o aktualny stan kliniczny, po zbadaniu chorego.
Informacja: tel. 12 641 46 59 od pon. do pt. w godz. 8.00 – 14.00

Skip to content