Odwiedź nasz kanał FB

Zespół Opieki Długoterminowej

Zespół Opieki Długoterminowej niesie pomoc przewlekle chorym w ich domu rodzinnym. Do opieki przyjmowani są chorzy, na podstawie pisemnej prośby chorego lub jego rodziny, zawierającej przyczyny objęcia opieką przez Zespół. Pisemną prośbę składa się w sekretariacie. Kwalifikacji dokonuje koordynator przyjęć.
Do opieki przyjmowane są:

 • osoby starsze z chorobami przewlekłymi, ograniczającymi zdolność do samoobsługi, wymagające zabiegów pielęgniarskich, dla których pomoc POZ i MOPS jest niewystarczająca, szczególnie samotni oraz ci, których sytuacja materialna nie pozwala na korzystanie z odpłatnych usług,
 • osoby starsze, przewlekle chore, których opiekunami są rodziny w wieku podeszłym, nie radzące sobie w opiece nad bliską osobą, dla których opieka POZ i MOPS jest niewystarczająca.

Opieka nad chorym prowadzona jest przez zespół w składzie:

 1. pielęgniarka wykonująca wizyty 1 raz w tygodniu, która w czasie wizyty:
  – edukuje chorych i opiekunów,
  – doradza w sprawach organizacji opieki,
  – wykonuje zabiegi pielęgniarskie i czynności pielęgnacyjne,
  – nadzoruje pomoc wolontariusza,
 2. rehabilitant wykonujący wizyty ok. 1 raz w tygodniu u każdego, wymagającego rehabilitacji chorego, który: 
  – edukuje chorych i opiekunów w zakresie ćwiczeń usprawniających, pionizacji i in.,
  – prowadzi usprawnienie chorych, wykonuje z chorym odpowiednie ćwiczenia,
 3. w miarę potrzeb lekarza Poradni Medycyny Paliatywnej, który prowadzi konsultacje na podstawie skierowania od lekarza POZ,
 4. psychologa prowadzącego konsultacje na prośbę pozostałych członków zespołu,
 5. pracownika socjalnego, prowadzącego konsultacje na prośbę pozostałych członków zespołu,
 6. wolontariuszy.

Pracę zespołu koordynuje pielęgniarka.

Skip to content