Odwiedź nasz kanał FB

Opieka w Hospicjum Domowym

W Hospicjum Domowym obejmuje się opieką chorych u kresu życia, przebywających w swoich domach, w środowisku, które znają i gdzie czują się najlepiej. Zespół Hospicjum otacza jednocześnie opieką rodzinę chorego w trudnym okresie choroby.
Do Hospicjum Domowego kwalifikują się chorzy z udokumentowaną, aktywną, zaawansowaną i postępującą chorobą, wymagający systematycznej opieki pielęgniarskiej, skoncentrowanej przede wszystkim na zapewnieniu optymalnej jakości życia.
Warunkiem przyjęcia do Hospicjum Domowego jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego, a jeżeli jest on niezdolny do wyrażenia swej woli na proponowaną opiekę – zgody osoby opiekującej się nim. Zwykle obejmuje się opieką chorych, którym może być zapewniona opieka domowa w oparciu o pomoc najbliższych.
Do rejestracji chorego konieczne są:

  • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (skierowanie),
  • dostępne kopie dokumentacji medycznej.

Jeżeli pacjent posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jego kopię należy dołączyć do dokumentacji.
Zgłoszenia można dokonać:

  • osobiście – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, ul. Fatimska 17 w Krakowie,
  • przesyłając ww. dokumenty na nr faksu 12 641 46 59 lub adres mailowy sekretariat@hospicjum.org

Skierowanie powinno być wystawione przez lekarza, w oparciu o aktualny stan kliniczny, po zbadaniu chorego.

Informacja: tel. 12 641 46 59 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.
Opiekę nad chorym sprawuje interdyscyplinarny zespół pracowników medycznych: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie, a także przeszkoleni wolontariusze. Lekarz odwiedza chorego przeciętnie co kilka dni, pielęgniarki spotykają się z chorym częściej, w razie potrzeby nawet codziennie. Pielęgniarki wykonują zabiegi medyczne, doradzają rodzinie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych i wyjaśniają sposób podawania leków. Chorzy objęci opieką mają możliwość kontaktowania się z lekarzem i pielęgniarką przez całą dobę.

 

Informacja tel. 12 641 46 55
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 14.00.

Skierowanie do pobrania
Klauzula Informacyjna dla pacjentów

Skip to content