Odwiedź nasz kanał FB

Jak zostać wolontariuszem

1. Zapoznaj się formami wolontariatu hospicyjnego oraz informacją zamieszczoną poniżej dotyczącą miejsc i zadań, w których można służyć jako wolontariusz hospicyjny oraz praw i obowiązków wolontariusza, a także z schematem działania Centrum Wolontariatu.

2. Przemyśl, gdzie możesz zaoferować swoją pomoc. Nie działaj w pospiechu. Twoja decyzja nie może zrodzić się z powodów emocjonalnych, być sposobem na spędzenie wolnego czasu, być ucieczką od codzienności. Wymaga czasu i dojrzałości

3. Jeżeli podjąłeś decyzję wybierz w menu opcje „kontakt” i napisz do animatora Centrum Wolontariatu lub zadzwoń w podanych godzinach.
Otrzymasz zaproszenie na rozmowę.

Wolontariusz rozpoczynający posługę powinien otrzymać:

sformułowanie zadania
wykaz osób z którymi będzie współpracował
informację gdzie i jak zgłasza swoją obecność
określenie godziny pracy
zakres wymaganych umiejętności
informację o miejscu pracy
zapoznanie z prawami wolontariusza
zapoznanie z obowiązkami

Skip to content