Odwiedź nasz kanał FB

Skierowanie

Podstawą kwalifikacji do opieki paliatywnej i hospicyjnej jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Obok oznaczeń pacjenta i podmiotu kierującego, powinno ono zawierać także informacje niezbędne do rozpoczęcia leczenia i opieki.

skierowanie papierowe – pobierz

 lub

e-skierowanie – w polu tekstowym „Komentarz” uzupełnij:

1. określenie rozpoznania najbardziej ograniczającego prognozę
2. w przypadku nowotworu również lokalizacji przerzutów
3. czy prowadzone (planowane) jest leczenie modyfikujące przebieg choroby zasadniczej
4. czy stan ogólny chorego w ostatnich tygodniach jest stabilny? pogarsza się?
5. jakie jest szacowane przeżycie: dni? tygodnie? miesiące? lata?
6. jaki jest stopień zależności w codziennych czynnościach: częściowa? całkowita?
7. jakie jest spożywanie pokarmów i płynów: normalne? ograniczone? minimalne?
8. czy występują objawy o dużym nasileniu pomimo aktualnego leczenia
9. czy występują nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych (kreatynina, albumina, CRP, leukocyty, hemoglobina)
10. jakie czynniki uniemożliwiają opiekę domową.

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby w zakresie kodów ICD-10: B20-24; C00-D48; G09-13 i 35; I42-43; J96; L89.

 

Informacja: tel. 12 641 46 59 od pon. do pt. w godz. 8.00 – 14.00