Odwiedź nasz kanał FB

Skierowanie (wskazówki dla lekarzy)

Łagodzenie dokuczliwych objawów, omawianie celów opieki medycznej czy miejsca jej sprawowania powinny być domeną każdego lekarza, niezależnie od specjalności, przede wszystkim lekarza rodzinnego. W przypadku pojawiających się u lekarzy wątpliwości, w pierwszej kolejności warto rozważyć konsultację lekarza z Hospicjum Stacjonarnego (tel. 501 529 132 w godz. 9.00-13.00). Dopiero w sytuacji, gdy opieka lekarza innej specjalności nie jest wystarczająca, należy rozważyć wystawienie skierowania do specjalisty z zakresu medycyny paliatywnej:

  • do poradni medycyny paliatywnej – na wczesnych etapach zaawansowanej choroby, gdy pacjent jest bardziej samodzielny i nie potrzebuje jeszcze regularnej pomocy pielęgniarki,
  • do hospicjum domowego – gdy chory jest zależny w podstawowych czynnościach a bliscy mogą zapewnić mu towarzyszenie i opiekę w miejscu zamieszkania,
  • do hospicjum stacjonarnego – gdy problemy (np. nasilone, trudne do łagodzenia objawy) przekraczają możliwości ich łagodzenia w ramach poradni czy w warunkach domowych.

Podstawą kwalifikacji do opieki paliatywnej i hospicyjnej jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Obok oznaczeń pacjenta i podmiotu kierującego, powinno ono zawierać także informacje niezbędne do rozpoczęcia leczenia i opieki.

skierowanie papierowe – pobierz

 lub

e-skierowanie – w polu tekstowym „Komentarz” uzupełnij:

1. określenie rozpoznania najbardziej ograniczającego prognozę
2. w przypadku nowotworu również lokalizacji przerzutów
3. czy prowadzone (planowane) jest leczenie modyfikujące przebieg choroby zasadniczej
4. czy stan ogólny chorego w ostatnich tygodniach jest stabilny? pogarsza się?
5. jakie jest szacowane przeżycie: dni? tygodnie? miesiące? lata?
6. jaki jest stopień zależności w codziennych czynnościach: częściowa? całkowita?
7. jakie jest spożywanie pokarmów i płynów: normalne? ograniczone? minimalne?
8. czy występują objawy o dużym nasileniu pomimo aktualnego leczenia
9. czy występują nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych (kreatynina, albumina, CRP, leukocyty, hemoglobina)
10. jakie czynniki uniemożliwiają opiekę domową.

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby w zakresie kodów ICD-10: B20-24; C00-D48; G09-13 i 35; I42-43; J96; L89.

UWAGA: Pacjentom objętym opieką hospicjum domowego nie przysługują jednoczesne świadczenia:

– pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w warunkach domowych
– z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane w warunkach domowych.
– tlenoterapii, wentylacji mechanicznej (w tym także nieinwazyjnej) w warunkach domowych
– poradni medycyny paliatywnej
– innego hospicjum domowego
– kompleksowej opieki pielęgniarskiej (KOP) w ramach opieki przejściowej (poszpitalnej leczenia ran, stomijnej i urologicznej – do 10 porad w okresie 14-60 dni). 

Informacja: tel. 12 641 46 59 od pon. do pt. w godz. 8.00 – 14.00

Skip to content