Odwiedź nasz kanał FB

Kursy, szkolenia, konferencje

Hospicjum św. Łazarza, w ramach prowadzonej działalności realizuje, pośród innych celów statutowych, również cele edukacyjne, dzieląc się wiedzą i dobrymi praktykami wypracowanymi na przestrzeni lat. Wieloletnie doświadczenie zdobyte w toku pracy z pacjentem i jego rodziną oraz ustawicznie poszerzana przez personel wiedza merytoryczna, pozwoliły na wypracowanie standardów opieki na odpowiednim poziomie, zgodnie ze światowymi wytycznymi.

Tą wiedzą Hospicjum stara się dzielić podczas organizowanych kursów, szkoleń i konferencji, skierowanych do personelu medycznego, przedstawicieli krajowych ośrodków hospicyjnych oraz wolontariuszy. W trosce o chorego i dla rozwoju ruchu hospicyjnego współpracuje z Forum Hospicjów Polskich oraz jednostkami naukowymi i badawczymi. Szczególny program edukacyjny prowadzony jest dla dzieci i młodzieży w ramach kolejnych edycji akcji Pola Nadziei.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza” od 1997 roku realizuje program Pola Nadziei, a od 2003 jest koordynatorem Ogólnopolskiej Kampanii Pola Nadziei, do której każdego roku włącza się około 40 hospicjów z innych miast. W ramach prowadzonych działań organizuje, we współpracy z głównym partnerem akcji – firmą BP w Polsce, spotkania przedstawicieli „żonkilowych hospicjów” mające na celu zwiększenie ich kompetencji w zakresie pozyskiwania środków, propagowania opieki hospicyjnej a także prowadzenia działalności edukacyjnej w szkołach.

Skip to content