Odwiedź nasz kanał FB

Wolontariat administracyjno-gospodarczy

CELEM NASZEGO ŻYCIA POWINNO BYĆ BOGACTWO BYCIA…

Hospicjum nie jest wyłącznie miejscem, które zapewnia terminalnie chorym opiekę medyczną i pielęgnacyjną. Przede wszystkim jest dla tych chorych „Domem” w ostatnim okresie ich życia i jako taki potrzebuje wielu otwartych serc i gotowych rąk do pracy. Bycie wolontariuszem w Hospicjum nie oznacza tylko posługiwanie przy ludziach chorych. Jeśli z różnych względów taka posługa jest niemożliwa, można zawsze w inny sposób wesprzeć hospicyjne dzieło.
Dzięki wielu wolontariuszom, którzy pomagają w ogrodzie, kuchni, przy pracach porządkowych, stolarskich, w sekretariacie, bibliotece, archiwum i księgowości w domu hospicyjnym panuje atmosfera życzliwości, a każdy wolontariusz ma okazję czuć się potrzebny i doceniany. „Wykonuję różne prace gospodarcze i tak jak umiem najlepiej, służę ludziom chorym, którzy tu przebywają.” – mówi Pan Adam, a Pani Zosia i Pani Stasia, których „znakiem firmowym” są kwesty potwierdzają: „Kwestujemy od 2003 roku. Trzeba widzieć jak to wygląda – być tutaj i wiedzieć to co my wiemy, żeby później to dzieło wesprzeć pomimo niepogody i złych warunków. Często wydaje nam się, że mamy dosyć, szczególnie jak mocno wymarzniemy, ale przychodzi kolejna kwesta i idziemy znowu.”, a Pani Ania od wielu już lat pomagająca w księgowości tylko życzliwie się uśmiecha i dodaje: „cóż mogę powiedzieć; lubię tu przychodzić” i dodaje w zadumie „ta posługa mi też jest potrzebna”

Każdy chętny może dołączyć do grupy wolontariuszy administracyjno – gospodarczych, pamiętając jednocześnie, „aby nie oferować swojej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co się robi”.

„Z DROBIAZGÓW ŻYCIOWYCH WYKONANYCH WIELKIM SERCEM POWSTAJE WIELKOŚĆ CZŁOWIEKA” Prymas Stefan Wyszyński

Wśród naszych wolontariuszy są także osoby, które pomagają w pracach biurowych. Dzięki ich pomocy, poprzez wykonanie czasem niewielkich zadań, które są częścią większego przedsięwzięcia, stają się oni ogniwem zespołu, który dąży do wspólnego celu.

Grono wolontariuszy składa się zarówno z młodzieży studiującej, osób pracujących jak i znajdujących się już na emeryturze czy rencie. Czynimy także starania, aby propagować wolontariat 50+. Do grona wolontariuszy należą osoby w różnym wieku i posiadające różne umiejętności.

W zależności od predyspozycji wolontariusza proponujemy zarówno działania indywidualne jak i współpracę w grupie. Wolontariusze tworzą zespół, w którym każdy traktowany jest indywidualnie.
Serdecznie zapraszamy do włączenia się w następujące działania:

  • opracowywanie, przygotowywanie i redagowanie materiałów informacyjnych,
  • porządkowanie i archiwizowanie materiałów,
  • przygotowywanie korespondencji do członków i darczyńców Towarzystwa oraz osób osieroconych,
  • redagowanie relacji z wydarzeń hospicyjnych,
  • prowadzenie kroniki hospicyjnej,
  • tworzenie zestawień komputerowych,
  • gromadzenie informacji o wydarzeniach odbywających się w Hospicjum oraz uroczystościach poza nim,
  • prowadzenie biblioteki Ośrodka Wolontariatu,
  • dyżurowanie w biurze wolontariatu i udzielanie informacji.
Skip to content