Odwiedź nasz kanał FB

Opieka w Hospicjum Stacjonarnym

Chorzy przyjęci do Hospicjum Stacjonarnego objęci są opieką przez interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą: lekarze, pielęgniarki, psychologowie, rehabilitanci i dietetyk oraz pracownik socjalny, kapelan, terapeuta zajęciowy i przeszkoleni wolontariusze. Oddział Hospicjum liczy 42 łóżka, chorzy przebywają w trzyosobowych klimatyzowanych pokojach z łazienką.
Pacjenci przebywający na oddziale maja zapewnioną ciągłą opiekę lekarsko – pielęgniarską. Istnieje także, w miarę potrzeby możliwość konsultacji specjalistów z innych dziedzin medycyny (najczęściej chirurgii, dermatologii, laryngologii, onkologii lub psychiatrii), wykonywania niezbędnych badań dodatkowych i transportu medycznego. Bliskim chorych zapewnia się wsparcie w czasie choroby, jak też po śmierci pacjenta.
Dzięki refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wsparciu finansowemu ofiarodawców, na oddziale możliwe jest nieodpłatne farmakologiczne leczenie objawowe na najwyższym poziomie, zgodne ze światowymi wytycznymi aktualnej medycyny opartej na faktach (evidence based medicine). Taka kompleksowa opieka, połączona ze skupieniem się na jakości życia, skutkuje nie tylko poprawą komfortu i większą satysfakcją, lecz także może przyczynić się do wydłużenia czas trwania życia chorego.
Obecność przeszkolonych wolontariuszy, koncentrujących się głównie na pozamedycznych potrzebach pacjentów, a także nieograniczona możliwość odwiedzania i przebywania chorych z bliskimi, stwarzają unikalny klimat domowej atmosfery.
Do opieki w warunkach stacjonarnych kwalifikują się chorzy spełniający poniższe kryteria (łącznie):

  • cierpiący z powodu nieuleczalnej i postępującej choroby (niezależnie od rozpoznania) w jej schyłkowym stadium, a więc z krótką (liczoną tygodniami, rzadziej miesiącami) prognozą dalszego trwania życia (w chorobie nowotworowej – po zakończeniu leczenia przyczynowego),
  • chorzy, którzy wyrazili uświadomioną zgodę na objęcie opieką paliatywną, a więc opiekę, której najważniejszym zadaniem jest poprawa jakości życia – łagodzenie cierpienia, jakie niesie ze sobą poważna choroba,
  • chorzy, którzy nie mogą dłużej pozostawać w swoich domach, z uwagi na trudności w opanowywaniu dolegliwości w tych warunkach lub problemy społeczne (niewydolność opiekuńcza rodziny),

Do rejestracji chorego konieczne są:

  • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (skierowanie),
  • dostępne kopie dokumentacji medycznej.

Jeżeli pacjent posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jego kopię należy dołączyć do dokumentacji.

Zgłoszenia można dokonać:

  • osobiście – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, ul. Fatimska 17 w Krakowie,
  • przesyłając ww. dokumenty na nr faksu 12 641 46 59 lub adres mailowy sekretariat@hospicjum.org

Wniosek powinien być wypełniony przez lekarza w oparciu o aktualny stan kliniczny, po zbadaniu chorego.

Informacja: tel. 12 641 46 59 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.
Na podstawie otrzymanej dokumentacji medycznej, o przyjęciu decyduje zespół złożony z lekarza specjalisty medycyny paliatywnej, pielęgniarki specjalistki z opieki paliatywnej i doświadczonego pracownika socjalnego. Jeżeli na podstawie dostarczonej dokumentacji niemożliwe jest podjęcie jednoznacznej decyzji o przyjęciu, chorzy przed kwalifikacją są konsultowani przez lekarza z Poradni Medycyny Paliatywnej. W pierwszej kolejności (w trybie pilnym) na oddział przyjmowani są chorzy w stadium terminalnym chorób (w ostatnich dniach – tygodniach życia), u których nie udało się skutecznie złagodzić dolegliwości.

Refundacja kosztów leczenia Minister Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) określili listę schorzeń (głównie nowotworowych), z którymi chorzy przyjęci do opieki paliatywnej mogą korzystać z refundacji kosztów leczenia (zobacz: schorzenia refundowane). Jednak niezależnie od rozpoznania (nowotwór, przewlekła niewydolność serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc czy zaawansowane otępienie), chorzy będący u kresu życia często podobnie cierpią i wymagają opieki paliatywnej dla uśmierzenia dolegliwości lub poprawy komfortu. W Hospicjum im. św. Łazarza, dzięki dobrowolnym ofiarom ludzi dobrej woli, nieodpłatną opieką obejmuje się także tych chorych, których kosztów leczenia nie pokrywa NFZ (np. ze schorzeniami nieujętymi na ww. liście ministerialnej lub przed uzyskaniem pełnoletniości).

Informacja tel. 12 641 46 59
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 14.00

skierowanie do pobrania

Skip to content