Odwiedź nasz kanał FB

Wolontariat pracowniczy

Nazywany też biznesowym, to forma wolontariatu pozwalająca pracownikom firm w sposób aktywny i bezpośredni, przy wsparciu pracodawców, angażować się w działania na rzecz organizacji pozarządowej. Ta pomoc niesie korzyści dla wszystkich stron. Pracownicy mają okazję wykazać się pomysłowością, nauczyć się nowych umiejętności i odczuć prawdziwą radość pomagania, wychodząc naprzeciw potrzebą organizacji. Pracodawcy pośrednio angażując się w proces pomocy i wspierając działania pracowników nie tylko wpisują się w ideę odpowiedzialnego biznesu, ale również przyczyniają się do budowania i wzmacniania więzi w zespole. Organizacja pozarządowa, otrzymując potrzebne wsparcie, zyskuje nowych sojuszników i przyjaciół.

Od kilku lat ta forma wolontariatu realizowana jest także w Hospicjum św. Łazarza, do tej pory dzięki współpracy ze środowiskiem biznesowym udało się m.in.:

  • pomalować sale wykładową oraz inne pomieszczenia hospicyjne,
  • uporządkować ogród i postawić w nim altanę,
  • wyposażyć dom hospicyjny w niezbędne sprzęty (m.in. stolik opatrunkowy, lampki przyłóżkowe, ekran do rzutnika),
  • podarować pacjentom upominki świąteczne.
Skip to content