Odwiedź nasz kanał FB

Poradnia Leczenia Obrzęku Limfatycznego

  Ze względu na zagrożenie epidemiczne
  Poradnia jest czynna w znacznie ograniczonym zakresie.

   Poradnia obejmuje fizjoterapią chorych z uszkodzeniem układu limfatycznego (chłonnego). Jest ono najczęściej konsekwencją leczenia choroby nowotworowej, infekcji i urazów. W konsekwencji powstaje obrzęk chłonny, który jest schorzeniem przewlekłym, wymagającym stosowania odpowiednich zabiegów fizjoterapeutycznych. Nie mniej ważna jest także konsekwencja i wytrwałość w przestrzeganiu otrzymanych zaleceń.

   Poradnia nie obejmuje leczeniem chorych z obrzękami o innej przyczynie niż zastoinowa niewydolność chłonna, będących konsekwencją np. przewlekłej niewydolności żylnej, niewydolności serca, wątroby, nerek, itp.

   Zasady rejestracji i kwalifikacji do leczenia

   • Pacjent może zarejestrować się osobiście lub, za pośrednictwem osoby trzeciej w Hospicjum w godz.: 8 – 14. Możliwa jest także rejestracja drogą elektroniczną: sekretariat@hospicjum.org
   • Rejestracja obejmuje dostarczenie dokumentacji medycznej, dotyczącej występującego obrzęku, wraz z wypełnionym wywiadem chorobowym (DRUK TUTAJ), na podstawie których dokonuje się wstępnej kwalifikacji do objęcia leczeniem.
   • Informacje o wyniku kwalifikacji można uzyskiwać w sekretariacie Hospicjum, w godz.: 8 – 14, tel. 12 64 14 659.

   Zasady terapii

   Po wstępnym zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia, na pierwszej wizycie w tut. Poradni, fizjoterapeuta ustali wspólny plan postępowania, który może obejmować:

   • edukację w zakresie kompresjoterapii (bandażowania, noszenia produktów uciskowych),
   • dobór ćwiczeń fizycznych,
   • fizjoterapię opartą na kompresjoterapii,
   • konsultacje oceniające efekty wprowadzonego postępowania.

   Wskazane jest, aby pacjent zgłaszał się do tut. Poradni razem z osobą uczącą się sposobu bandażowania – celem samodzielnego bandażowania w domu.

   Osoby zakwalifikowane do terapii powinny zgłaszać się w luźnym ubraniu (zabandażowana kończyna ma znacznie większe wymiary) a w przypadku obrzęku kończyny dolnej – również z obuwiem o odpowiednio większym rozmiarze.

   Zabiegi są finansowane wyłącznie ze środków TPCh Hospicjum im. św. Łazarza – dla chorych są one bezpłatne (z wyjątkiem ponoszonych przez pacjentów kosztów zakupu produktów uciskowych, które stanowią własność pacjenta).

   Zasady refundacji wyrobów medycznych

   Osoby z bardzo zaawansowanym obrzękiem, kończynami o nietypowym kształcie i wymiarach, które po terapii z użyciem bandaży będą wymagać refundowanych produktów uciskowych (płaskodzianych z krytym szwem), podlegają procedurze refundacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

    

   Orientacyjny koszt produktów uciskowych:

   • produkty do bandażowania jednej całej kończyny (jednorazowy zakup) ~ 50-100 zł
   • produkty do bandażowania części jednej kończyny (jednorazowy zakup) ~ 50 zł
   • standardowy produkt uciskowy kończyny górnej (wymiana co 6-12 miesięcy) ~ 120-500 zł
   • standardowy produkt uciskowy kończyny dolnej (wymiana co 6-12 miesięcy) ~ 120-300 zł
   • produkt uciskowy szyty na miarę bez refundacji NFZ ~ 400-1000 zł
   • zniżka refundacyjna(raz do roku) na produkt szyty na miarę do 70% ceny detalicznej.
   Skip to content