Odwiedź nasz kanał FB

Poradnia Leczenia Obrzęku Limfatycznego

Poradnia obejmuje leczeniem fizjoterapeutycznym pacjentów z zaburzeniami rozwojowymi oraz uszkodzeniem układu chłonnego powstałym w przebiegu nowotworów złośliwych lub w następstwie leczenia onkologicznego.

Zasady rejestracji i kwalifikacji do leczenia

 • Pacjent może zarejestrować się osobiście lub, za pośrednictwem osoby trzeciej w Hospicjum w godz.: 8 – 14. Możliwa jest także rejestracja drogą elektroniczną: sekretariat@hospicjum.org
 • Chorzy w trakcie lub po przebytym leczeniu onkologicznym proszeni są o dostarczenie posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia w ostatnim roku. Pacjenci z rozpoznanym obrzękiem pierwotnym (zwykle dzieci i osoby w młodym wieku) proszeni są o dostarczenie skierowania od prowadzącego pediatry (lekarza pierwszego kontaktu) lub specjalisty naczyń.
 • Informacje o wyniku kwalifikacji można uzyskiwać w sekretariacie Hospicjum, w godz.: 8 – 14, tel. 12 64 14 659.

Zasady terapii

Po wstępnym zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia, na pierwszej wizycie w tut. Poradni, fizjoterapeuta ustali wspólny plan postępowania, który może obejmować:

 • edukację w zakresie kompresjoterapii (bandażowania, noszenia produktów uciskowych),
 • dobór ćwiczeń fizycznych,
 • fizjoterapię opartą na kompresjoterapii,
 • konsultacje oceniające efekty wprowadzonego postępowania.

Wskazane jest, aby pacjent zgłaszał się do tut. Poradni razem z osobą uczącą się sposobu bandażowania – celem samodzielnego bandażowania w domu.

Osoby zakwalifikowane do terapii powinny zgłaszać się w luźnym ubraniu (zabandażowana kończyna ma znacznie większe wymiary) a w przypadku obrzęku kończyny dolnej – również z obuwiem o odpowiednio większym rozmiarze.

Zabiegi są finansowane wyłącznie ze środków TPCh Hospicjum im. św. Łazarza – dla chorych są one bezpłatne (z wyjątkiem ponoszonych przez pacjentów kosztów zakupu produktów uciskowych, które stanowią własność pacjenta).

Zasady refundacji wyrobów medycznych

Osoby z bardzo zaawansowanym obrzękiem, kończynami o nietypowym kształcie i wymiarach, które po terapii z użyciem bandaży będą wymagać refundowanych produktów uciskowych (płaskodzianych z krytym szwem), podlegają procedurze refundacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

 Orientacyjny koszt produktów uciskowych:

 • produkty do bandażowania jednej całej kończyny (jednorazowy zakup) ~ 50-100 zł
 • produkty do bandażowania części jednej kończyny (jednorazowy zakup) ~ 50 zł
 • standardowy produkt uciskowy kończyny górnej (wymiana co 6-12 miesięcy) ~ 120-500 zł
 • standardowy produkt uciskowy kończyny dolnej (wymiana co 6-12 miesięcy) ~ 120-300 zł
 • produkt uciskowy szyty na miarę bez refundacji NFZ ~ 400-1000 zł
 • zniżka refundacyjna(raz do roku) na produkt szyty na miarę do 70% ceny detalicznej.
Skip to content