Odwiedź nasz kanał FB

Wolontariat w Hospicjum św. Łazarza

Wolontariat jest przede wszystkim sprawą serca. Wolontariat w Hospicjum św. Łazarza powstał z potrzeby serca wielu ludzi skupionych w Zespole Studyjnym (później przemianowanym na Synodalny) Kościoła Arki Pana w Nowej Hucie. Ok. 100 osób odpowiedziało TAK na inicjatywę ks. Józefa Gorzelanego i red. Haliny Bortnowskiej, aby pójść i bezinteresownie służyć chorym na oddziale zakaźnym Szpitala im. S.Żeromskiego, którego kierownikiem był dr Stanisław Kownacki. Opiekowali się ludźmi chorymi na raka w ostatniej fazie choroby, przewlekle chorymi oraz niepełnosprawnymi. To tym ludziom p. Halina Bortnowska opowiedziała o Dame Cicely Saunders i Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie, do tej grupy mówiła w 1978 roku dr Saunders podczas swojego pobytu w Polsce, umacniając ich w zamiarze wybudowania domu hospicyjnego.

Powstałe w 1891 roku Towarzystwo Przyjaciół Chorych”Hospicjum” przejęło inicjatywę utworzenia domu i programu jego działania od Zespołu Synodalnego Kościoła Arki Pana w Bieńczycach. W programie działania Hospicjum,opracowanym przez członków Zespołu Synodalnego zostało zapisane:

„…Budując i prowadząc Hospicjum chcemy zapewnić chorym opiekę, także duchową, a ich rodzinom psychologiczne i religijne oparcie w trudnych chwilach. Hospicjum ma posiadać pewne możliwości, jakie posiada szpital a zarazem ma być DOMEM chorych, domem gościnnym, w którego prowadzeniu mają wielki udział tak parafianie i inni wolontrariusze, jak i rodziny chorych. Ma to być dom pełen życia, gdzie zdrowi uczą się ludzkiej i chrześcijańskiej postawy wobec cierpienia, gdzie przychodzą dzielić się tym, czym dysponują, by zyskać nową siłę, przemyśleć swoje życie i odnaleźć właściwe priorytety. Modelem jest dla nas londyńskie Hospicjum św. Krzysztofa, prowadzone przez Cicely Saunders, zamierzamy jednak w większym stopniu rozwinąć aspekt współpracy z rodzinami i środowiskiem parafialnym…”.

Po otwarciu domu Hospicjum św. Łazarza w 1996 roku, w przyjętej przez Zarząd strukturze organizacyjnej Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” został wyodrębniony Ośrodek Wolontariuszy, który w 2008 roku został przekształcony w Centrum Wolontariatu Hospicyjnego.

Obecnie w Hospicjum służbę pełni ponad 500 wolontariuszy, w tym chorym i ich rodzinom pomaga – 127 osób, w działalności biurowej, administracyjnej i gospodarczej – 20 osób, ok. 500 włączonych jest w pracę Sekcji Pozyskiwania Środków, w tym program Pól Nadziei. Wolontariusze raz w miesiącu spotykają się na Mszy Św. i zebraniach szkoleniowych. Od 2005 roku działa wolontariat młodzieżowy, który został nazwany”Wolontariatem z żonkilem w tle”. Zapraszani są do niego uczniowie gimnazjum i liceum.
Dla wolontariuszy są organizowane szkolenia oraz zajęcia formacyjne, dni skupienia i rekolekcje.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” , aby działać skutecznie potrzebuje pomocy wolontariuszy, osób które bez względu na wiek i wykształcenie chcą pracować nieodpłatnie na rzecz innych.

Hospicjum św. Łazarza to dom dla chorych i ich rodzin oraz pracowników i wolontariuszy, którzy niosą im pomoc. Dom liczy 4350 m2. Potrzebuje troski w utrzymaniu go w gotowości do spełniania opieki ofiarowywanej chorym. W domu działają ośrodki i sekcje, których pracownicy służą choremu, między innymi: ośrodek opieki hospicyjnej, centrum wolontariatu, sekcja łączności z członkami, sekcja pozyskiwania środków, sekcja księgowości, sekretariat, dział administracyjno – gospodarczy wraz z kuchnią. Znajduje się w nim sala seminaryjna z biblioteką, w której odbywają się różne kursy: dla wolontariuszy – opiekunów chorych, dla pielęgniarek i lekarzy oraz innych osób zainteresowanych opieką hospicyjną. Dom otoczony jest od strony południowej ogrodem pełnym drzew, krzewów i kwiatów.

Skip to content