Odwiedź nasz kanał FB

Wolontariat medyczny

TUTAJ ZAWSZE KTOŚ NA CIEBIE CZEKA…

Wolontariat opiekunów chorych Hospicjum św. Łazarza, to ogniwo wolontariatu, które skupia osoby będące najbliżej pacjentów. Tych którzy dzielą z chorymi ich codzienność, są świadkami ich zmagań z chorobą, ale uczestniczą z nimi także w momentach niosących radość i nadzieję. Jednak jak podkreśla Jan Paweł II „Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.” Tak więc nie tylko dajemy: swój czas i jakąś cząstkę siebie, ale też , a może przede wszystkim otrzymujemy.

Bycie częścią zespołu wolontariuszy – opiekunów chorych daje poczucie satysfakcji, umożliwia nawiązanie nowych znajomości, przyjaźni, rozwoju posiadanych umiejętności, ale przede wszystkim pozwala odkryć poczucie sensu pomagania innym i uwrażliwia na bliźniego w potrzebie. Niejednokrotnie jest też drogą do odnalezienia siebie i sensu własnego życia. Wolontariuszem- opiekunem chorych może być każda osoba pełnoletnia. Jednak, jako że jest to szczególna forma posługi wymagane jest również odpowiednie przygotowanie. Dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kurs dla wolontariuszy opiekunów chorych, który jest organizowany w naszym Hospicjum raz w roku (szczegóły w zakładce szkolenia).

Obowiązki wolontariusza zależą od miejsca jego posługi, jednak co istotne wolontariusz zawsze służy pomocą, nie wykonuje samodzielnie czynności, które wchodzą w zakres czynności pielęgniarki. Praca wolontariusza obejmuje przede wszystkim:

  • na oddziale stacjonarnym-pomoc w wykonywaniu toalety, w spożywaniu posiłków, ścielenie łóżka, asekuracja przy chodzeniu, towarzyszenie chorym i rodzinom, organizacja czasu wolnego, realizacja zakupów dla chorych, czuwanie przy umierającym,
  • w opiece domowej-pomoc w utrzymaniu higieny, w przygotowaniu i spożywaniu posiłków, asekuracja przy chodzeniu, załatwianie drobnych spraw, towarzyszenie chorym i rodzinom, organizacja czasu wolnego, czuwanie przy umierającym.

Choć wolontariat-posługa bezinteresowna i dobrowolna- jest bezpłatny, nie zwalnia to nikogo z odpowiedzialnej pracy. Warto pamiętać, że wolontariusze wykonują bardzo ważne zadania, od których zależy niejako działalność całej organizacji.

Skip to content