Odwiedź nasz kanał FB

Informacja dla pacjentów z Ukrainy

Informacja dla lekarzy rozważających skierowanie pacjenta z Ukrainy do opieki paliatywnej na oddziale Hospicjum św. Łazarza w Krakowie
· Choroba, która najbardziej ogranicza prognozę życia powinna zawierać się w kodach ICD-10: B20-24; C00-D48; G09-13 i 35; I42-43; J96 lub L89 – należy wskazać to rozpoznanie.
· W przypadku nowotworu złośliwego – choroba powinna być zaawansowana w takim stopniu, że leczenie onkologiczne nie przynosi choremu istotnych korzyści.
· Stan kierowanego pacjenta powinien się stopniowo pogarszać, tak, że śmierć jest spodziewana w okresie najbliższych tygodni lub miesięcy (na przykład pacjent staje się całkowicie zależny od opiekunów, przyjmuje coraz mniej pożywienia, pogarsza się funkcjonowanie narządów).
· U kierowanego do opieki chorego powinny występować nasilone, trudne do opanowywania objawy.
W Hospicjum zapewnia się leczenie zachowawcze objawów i opiekę pielęgniarską, fizjoterapię, opiekę psychologiczną i duszpasterską.

Інформація для пацієнтів з України

К сведению врачей, рассматривающих возможность направления пациента c Украины в хоспис св. Лазаря в Кракове для получения паллиативной помощи.
· ​Заболевание, наиболее влияющее на прогнозируемую продолжительность жизни, входит в перечень кодов МКБ-10: B20-24; C00-D48; G09-13 и 35; I42-43; J96 или L89 – следует указать диагноз.
· ​В случае злокачественного образования – заболевание на той стадии, когда лечение не дает существенного результата.
·​Состояние направляемого пациента постепенно ухудшается, так что смерть ожидается в течение ближайших недель или месяцев (например, пациент становится зависимым от окружающих, принимает все меньше пищи, ухудшается функционирование внутренних органов).
· Пациент находится в тяжелом, плохо поддающемся контролю состоянии.
Хоспис обеспечивает консервативное лечение симптомов, сестринский уход за больными, физиотерапию, психологическую и духовную помощь.